Verplichtingen en stimulans vanuit de overheid 

Webinar 20 april 2023 | 10:30 - 11:30

Terugkijken

Is het nut en noodzaak van digitalisering voor jouw bedrijf al zichtbaar? Naast de wil om je bedrijfsvoering te optimaliseren speelt wetgeving namelijk ook een belangrijke rol. De overheid besteedt vanuit wetgeving en eigen ambitie veel aandacht aan digitalisering. Krijg inzicht in het speelveld in Den Haag en Brussel. Welke gevolgen heeft dit voor je bedrijf?  

Wetgeving, zoals de eFTI verordening vanuit Europa (die in 2025 in werking gaat), zet ook druk het bedrijfsleven om informatie rondom vervoer en verkeer met elkaar te delen. Tijdens deze sessie geeft het ministerie van I&W een toelichting op wat de digitale transport strategie betekent voor het bedrijfsleven. En welke programma’s worden er vanuit de overheid opgezet om het bedrijfsleven te ondersteunen in de digitale transitie? 

 
 

Over dit webinar

Tijdens deze sessie vertelt het ministerie van I&W over hun strategie en programma dat ervoor moet zorgen dat veel meer logistieke partijen veilig en efficiënt data met elkaar gaan uitwisselen. De Topsector Logistiek zorgt in deze publiek-private samenwerking dat met name de kleine logistieke bedrijven mee kunnen doen in deze transitie. Een ander initiatief waar over verteld wordt is de ontwikkeling van Carbon Foot Print calculatie. Hoe doe je dit op een uniforme en geautomatiseerde wijze? 

Tijdens het webinar ontdek je o.a.: 

    Wat de plannen zijn vanuit de overheid  
    Welke wetgevingen eraan komen en wat je hiervan gaat merken 
    Welke programma’s de overheid aanbiedt  
    Hoe Basis Data Infrastructuur het delen van data veiliger en efficiënter maakt  

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor professionals die meer inzicht willen in de plannen van de overheid en de gevolgen voor het bedrijfsleven. Hierbij kan je denken aan:  

  • Directeuren / eigenaren

  • Logistiek / supply chain managers

  • Managers distributie/transport

  • Innovatie managers