Bekijk de webinars terug van 2022 

Week van de Digitalisering

Webinars terugkijken Week van de Digitalisering 2022

Bekijk hier de webinars terug tijdens de 2e editie van de Week van de Digitalisering in 2022.

Bedrijven moeten digitalisering zien als een instrument om efficiënter te werken, processen te optimaliseren en klanttevredenheid te verhogen, in plaats van als een einddoel op zich. Het kan bijdragen aan verbeterd ondernemerschap.

Om deze voordelen te behalen is een digitale mindset in de organisatie van belang. Dit houdt in dat er begrip is van de mogelijkheden die digitalisering en data bieden, en er inzicht is in welke systemen en databronnen beschikbaar zijn. Het is belangrijk om te begrijpen welke impact dit heeft op processen, personeel, budget en de ontwikkelingen bij opdrachtgevers en leveranciers. Kortom, wat is de visie op digitalisering?

Els Groeneveld van IJsExpress, leverancier van Ben & Jerry's en Häagen-dazs, Huub Vermeer van Kanters Special Products en Tom Ulehake van Willems Logistics delen hun ervaringen over hoe zij dit proces hebben doorlopen en hun inzichten over de digitale mindset.

 
 


Op welke manier ondersteunt digitalisering samenwerking? Samenwerking kan op diverse manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld horizontaal met collega's of verticaal met opdrachtgevers en leveranciers.

Er is een groeiende behoefte aan gegevensuitwisseling, zoals real-time inzicht in de status van verzendingen, rapportage van CO2-prestaties en uitwisseling van vracht en middelen. Deze behoefte is ontstaan als gevolg van samenwerking, maar hoe verhouden samenwerking en digitalisering zich tot elkaar? Kunnen partijen elkaar sneller vinden en beter samenwerken omdat ze sterk gedigitaliseerd zijn, of gaan ze juist digitaliseren om samenwerking mogelijk te maken? Zorgen platforms en control towers ervoor dat partijen sneller bij elkaar worden gebracht en er meer samenwerkingen ontstaan?

In dit rondetafelgesprek delen Ad Hoefkens van transportonderneming Millenaar van Schaik en Edwin Wenink van Scenergy hoe zij verbeterprocessen hebben gerealiseerd met hun klanten en samenwerkingspartners, met behulp van digitalisering.

 
 


Tijdens de COVID-19 pandemie hebben we een snelle toename gezien van de digitalisatie van supply chains. Ook het gebruik van digitale vervoersdocumenten, zoals de eCMR, wordt steeds gebruikelijker. Sinds 5 april 2022 is het ook in Duitsland toegestaan en dit heeft veel bedrijven in beweging gezet.

Het is belangrijk dat alle partijen in de supply chain, ongeacht hun grootte, de kans krijgen om papierloos te werken en te profiteren van de slimmere en eenvoudigere informatie-uitwisseling die de eCMR biedt. Dit leidt immers tot meer efficiëntie in de supply chain en dat is voordelig voor iedereen!

Tijdens deze sessie laten we zien wat het betekent om digitaal te werken met TransFollow en hoe dit een positieve impact kan hebben op jouw organisatie. Gebruikers van TransFollow, waaronder Frank Scholte van Aviko, Dé Post van H.N. Post en Zonen en Elke Lubse van Heras, delen hun ervaringen.

 
 


Het is van groot belang dat medewerkers de benodigde kennis hebben om digitalisering binnen een onderneming succesvol toe te passen. Het kennisniveau van medewerkers moet aansluiten bij de digitale ambities van het bedrijf en de mogelijkheden die digitalisering biedt.

In deze sessie zal aandacht worden besteed aan het verandermanagement dat nodig is bij het implementeren van digitalisering binnen een bedrijf. Hoe kunnen medewerkers met minder digitale kennis worden meegenomen in dit proces? Welke vaardigheden zijn nodig om deze veranderingen te realiseren? Ook zal worden besproken hoe studenten kunnen bijdragen aan het vergroten van de digitale kennis binnen een bedrijf. Deze sessie bidt concrete handvatten om digitaliseringstrajecten op een succesvolle manier te leiden.

Tijdens dit webinar worden praktijkvoorbeelden gepresenteerd door transportonderneming Fritom Veenstra en Anton Bril van de FM Group. Zij zullen toelichten op welke manier zij hun medewerkers en bedrijf hebben meegenomen in digitale veranderprocessen.

 
 

Een succesvolle implementatie van IT-systemen is afhankelijk van een goede samenwerking tussen het bedrijf en de IT-leverancier. In de praktijk kan dit echter lastig zijn en zijn er vaak obstakels te overwinnen tijdens het implementatieproces. Wat zijn de belangrijkste factoren voor een goede IT-implementatie en welke vaardigheden moet een ondernemer hebben om ervoor te zorgen dat het IT-project niet uit de hand loopt?

Deze sessie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun belangrijkste lessen te delen. Welke zaken zijn van belang tijdens de voorbereiding, implementatie en nazorg? Hoe kan er effectief worden samengewerkt met de IT-leverancier om er zeker van te zijn dat de aankoop aan de verwachtingen voldoet en goed werkt?

Tijdens deze sessie zullen sprekers uit de praktijk, waaronder VTS Transport en Eric Mulders van DALTI (de vereniging van IT-leveranciers), hun ervaringen delen over het succesvol aangaan van samenwerkingen met softwareleveranciers.